Fuzje i akwizycje

  • audyty prawne i due diligence
  • strukturacje prawne transakcji
  • kompletna obsługa prawna akwizycji
  • fuzje spółek, wydzielenia
  • zabezpieczenie prawne realizacji transakcji, włącznie projektów fuzji
  • wpis do rejestru handlowego