Windykowanie wierzytelności
Spory sądowe i arbitraże
Postępowania insolwencyjne

  • prawne windykowanie wierzytelności klientów z Polski od czeskich dłużników, włącznie zastępstwa w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
  • zastępstwo w sądach w postępowaniach sądowych oraz zastępstwo w arbitrażach prowadzonych przeciw podmiotom czeskim
  • zastępstwo w postępowaniu insolwencyjnym przy bankructwie dłużników czeskich włącznie zgłoszenia wierzytelności polskiego klienta do postępowania insolwencyjnego oraz zastępstwo w postępowaniu insolwencyjnym
  • negocjacje pozasądowe z dłużnikami czeskimi o zapłaceniu ich długu, negocjacje w celu uregulowania pozasądowego spornych stosunków
  • spory wekslowe
  • zabezpieczenie wierzytelności, umowy zastawu
  • doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania systemu sądowniczego w Republice Czeskiej oraz prowadzenie sporów sądowych