Prawo korporacyjne

  • zakładanie spółek handlowych
  • zmiany w spółkach
  • likwidacja spółek
  • usługi prawne i administracja przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
  • doradztwo przy negocjacjach z partnerami handlowymi
  • spisanie i rewizja umów handlowych z partnerami czeskimi
  • opracowanie umów regulujących stosunki między spółkami w ramach ugrupowań przedsiębiorczych