Nieruchomości

  • kompletny serwis prawny w dziedzinie nieruchomości
  • zakup nieruchomości, sprzedaż nieruchomości
  • wynajem nieruchomości
  • umowy kupna-sprzedaży
  • umowy najmu
  • umowy zastawu
  • finansowanie nieruchomości kredytami bankowymi
  • legalizacja prawna nieruchomości – wpisy do ksiąg wieczystych
  • oznaczenie prawne lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych włącznie wpisu lokali mieszkalnych do ksiąg wieczystych
  • prawo budowlane, doradztwo prawne przy administrowaniu budowy nieruchomości

W dziedzinie stosunków prawnych w odniesieniu do nieruchomości jesteśmy szczególnie dumni z długookresowej współpracy z biurem nieruchomości RE/MAX Invest, dla którego wyłącznie opracowujemy całościową agendę dotyczącą obrotu nieruchomościami. W tej dziedzinie opracowaliśmy już ok. 2000 transakcji handlu nieruchomościami.