O nas

Kancelaria adwokacka z siedzibą w Pradze specjalizująca się w świadczeniu usług prawnych spółkom handlowym i firmom, zwłaszcza w zakresie windykowania wierzytelności i postępowań sadowych oraz arbitrażowych, prawa handlowego, prawa nieruchomości, tworzenia i rewizji umów handlowych oraz prawa korporacyjnego włącznie fuzji a akwizycji. Dla klientów czeskich świadczenie usług prawnych rozpoczęto w roku 2003.

Zdobyte doświadczenia i opracowane procedury zdecydowaliśmy się udostępnić także klientom z Rzeczpospolitej Polskiej. Usługi prawne świadczymy w języku polskim i angielskim. Przed czeskimi organami władzy publicznej wymagane są jednak zawsze rozmowy w języku czeskim.

Cel: Naszym celem jest świadczenie usług prawnych dla klientów z Rzeczpospolitej Polskiej tak, aby przynosiły im pełny komfort w nieznanym środowisku Republiki Czeskiej jak gdyby poruszali się w znanym im środowisku własnego kraju. W tym celu jesteśmy zdolni porozumiewać się z klientem w języku polskim. Możemy przyjąć od niego pisma i dokumenty do załatwienia sprawy pisane po polsku, opracować je i na terytorium Republiki Czeskiej wydawać podania w kierunku organów władzy publicznej lub czeskich partnerów handlowych w języku czeskim. Istotne dla klientów z Polski jest także to, że jesteśmy zdolni udostępnić im kompletne zaplecze czeskiej kancelarii adwokackiej, znajomość czeskiego prawa i porządku prawnego oraz znajomość środowiska handlowego i biznesowego na terenie Republiki Czeskiej.

Jesteśmy zdolni świadczyć również doradztwo prawne dotyczące funkcjonowania środowiska gospodarczego w Republice Czeskiej, miejscowych przyjętych praktyk, realiów oraz kwerendy i referencji partnerów handlowych polskich klientów. Pomożemy w orientacji klienta w środowisku prawnym i biznesowym Republiki Czeskiej.